Ajuntament d'Almassora

Informació sobre serveis i procediments

 1. El catàleg general dels serveis que presta, amb informació adequada sobre el contingut dels mateixos, ubicació i disponibilitat, així com el procediment per a presentar queixes sobre el funcionament dels mateixos.
 2. Seus dels serveis i equipaments de l'entitat, adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seues pàgines web corporatives i adreces de correu electrònic o canals de prestació dels serveis.
 3. Les Cartes de Serveis i altres documents de compromisos de nivells de qualitat estandarditzats amb els ciutadans, així com els documents que reflectisquen el seu grau de compliment a través d'indicadors de mesura i valoració.
 4. El catàleg dels procediments administratius de la seua competència, amb indicació de l'objecte, formes d'iniciació, documentació a aportar, tràmits, normativa aplicable, terminis de resolució i sentit del silenci administratiu, així com, si escau, les instàncies i formularis que tinguen associats, especificant els que són realitzables via electrònica.
 5. La llista de carrers de la ciutat, incloent informació sobre el carril bici, els parcs, jardins i zones verdes, l'accessibilitat per a persones amb discapacitats, i els aparcaments per a bicicletes i vehicles.
 6. Els horaris i preus dels establiments culturals i esportius municipals oberts al públic.
 7. L'agenda de la ciutat, incloent el programa de les festes locals, i les activitats organitzades pels diferents col·lectius.
 8. La informació sobre edificis històrics, monuments, museus i altres punts d'interès de la ciutat, així com sobre rutes i itineraris turístics.
 9. Les estadístiques sobre la ciutat, incloent les dades demogràfiques detallades per barris i districtes.
 10. Els punts WiFi d'accés a Internet.
 11. Els establiments i llocs on es presten serveis al públic tals com a farmàcies, centres de salut, estacions de servei, parades de taxi, estacions per a la recollida i lliurament de bicicletes, punts nets, restaurants o allotjaments
 12. Els mitjans i rutes de transport urbà col·lectiu, incloent preus, freqüències i incidències, i, en cas de ser possible, informació en temps real sobre la seua situació
   

TORNA A L'INCI DEL PORTAL

Site developed with Drupal